Image by Jannis Brandt
ละมุนลิ้น-02.png

เกี่ยวกับละมุนลิ้น

จุดเริ่มต้นของละมุนลิ้น เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจของ คุณ ปอ เชฟประจำร้านของทางร้านละมุนลิ้น อยากผลิตข้าวกล่องคุณภาพที่ดี สะอาด ได้มาตรฐาน และ เรายังเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน. ข้าวกล่องทุกกล่องที่ออกจากทางร้านไปเสิร์ฟถึึงมือลูกค้าจะต้องผ่านมาตรฐานของทางร้านตั้งแต่ ขั้นตอนแรกในการเลือกวัตถุดิบ ไปถึงการปรุงสุกในห้องครัว จนถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์ ทางร้านจะเลือกใช้กล่องอาหารที่เป็น ฟู้ดเกรดเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าทุกท่าน 

คุณภาพสิ่งสำคัญ

ทางร้านละมุนลิ้น ใส่ใจทุกกระบวนการในการผลิดข้าวกล่อง ตั้งแต่เริ่มจนถึงมือลูกค้า ทางร้านเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบ สดใหม่ ส่งวันต่อวันเท่านั้น และ บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

S__85008416.jpg
S__84967636.jpg
Delivery-Cristina.jpg

บริการส่งถึงที่ สะดวกสบาย

ทางร้านบริการจัดส่งอาหารด้วย กล่่องเก็บความร้อนเพื่อให้อาหารอยู่ในอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานและคงคุณภาพของอาหารไว้ ทางร้านสามารถส่งเดลิเวอรี่ ได้หลากหลายเขตใรกรุงเทพ และ ปริมณฑลไม่ว่าจำนวนน้อยหรือมาก สามารถจัดส่งได้อย่างมีคุณภาพ

บริการของละมุนลิ้น

1. รับบริการทำอาหารกล่องที่ได้คุณภาพ พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

2.สามารถรับทำข้าวกล่องจำนวน หรือ ปริมาณที่เยอะได้

4.สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย สามารถแจ้งทางร้านได้

3.บริจัดส่งอาหารทั่วกรุงเทพ และ ปริมณฑล

Line